Home 소식/공지 국내 프로그램 갤러리

국내 프로그램 갤러리

게시글 검색
제 14회 글로벌 청소년 외교포럼
호비한국본부
2017-06-28 16:13:00

강연 - 미중관계와 세계질서의 미래 

안성규 현 아산정책연구원 편집전문위원 
       전 중앙일보 선데이뉴스룸 외교안보에디터
       전 중앙일보 통일문제연구소 부장
       전 중앙일보 편집국 국제부 차장
       전 중앙일보 정치부 통일외교팀 차장

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

top